0966.867.186

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Sau thời gian bàn bạc và thảo luận, ngày 10 tháng 8 năm 2022 ANDIN JSC và T&H GROUP thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.