0966.867.186

Thiết kế website doanh nghiệp

Gói cơ bản

6.000.000₫

icon Trang chủ

icon Trang giới thiệu

icon Trang Dịch Vụ

icon Trang Chi Tiết Dịch Vụ

icon Trang Tin Tức Và Chi Tiết Tin Tức

icon Trang Liên Hệ

icon Quản Lý Tin Tức

icon Quản Lý Slider

icon Chức Năng Hệ Thống

icon Chức Năng Người Dùng

icon Cấu Hình Seo (Metatag, Xml)

icon Giao diện dựa trên bố cục website được
thống nhất từ trước

icon Tên miền (.com) miễn phí năm đầu

icon  Hosting 2.5G miễn phí năm đầu

Thiết kế website bán hàng

Gói cơ bản

8.000.000₫ - 10.000.000đ

icon Trang chủ

icon  Trang Danh Mục Sản Phẩm

icon Trang sản phẩm và chi tiết sản phẩm

icon Trang thương hiệu sản phẩm

icon Trang Liên Hệ

icon Trang khác

icon Quản Lý Tin Tức

icon Quản Lý Slider

icon Chức Năng Hệ Thống

icon Chức Năng Người Dùng

icon Cấu Hình Seo (Metatag, Xml)

icon Giao diện dựa trên bố cục website được
thống nhất từ trước

icon Tên miền (.com) miễn phí năm đầu

icon Hosting 2.5G miễn phí năm đầu

Thiết kế website Bất động sản

Gói cơ bản

12.000.000₫

icon Trang chủ

icon  Dự án và trang Chi Tiết Dự Án

icon Trang Chi Tiết sản phẩm

icon Trang Tin Tức và Trang Chi Tiết Tin Tức

icon chức năng danh mục

icon quản lý bài viết

icon quản lý silder

icon chức năng hệ thống

icon chức năng người dùng

icon Cấu hình SEO

icon Hosting gói MS1 năm đầu tiên

icon  Tên miền (.vn) năm đầu tiên (đã bao gồm VAT)

icon Đăng tối đa 100 sản phẩm và bài viết

icon Đào tạo, hướng dẫn sử dụng lần đầu
sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán