0966.867.186

MAXCARE-PHẦN MỀM HỖ TRỢ TƯƠNG TÁC SỐ 1 VIỆT NAM

Maxcare phần mềm hỗ trợ tăng tương tác nhanh dành cho các bạn tiêu biểu như đang bán hàng trên trang cá nhân nhưng chưa hiệu quả hay các bạn chưa biết cách nuôi nhiều nick hoặc nuôi nhưng các nick vẫn chết, các bạn muốn có nhiều nick chất để seeding,...

MAXCARE- PHẦN MỀM NUÔI VIA FACEBOOK

. Công cụ giúp các bạn kinh doanh online nhàn hạ và dễ dàng hơn. Công cụ giúp tự động đăng bán hàng vào nhóm, tương tác duy trì với nguồn khách hàng hiện có, khai thác thêm nhiều nguồn khách hàng mới.