0966.867.186

Bảng Giá Dịch Vụ Cloud Email Hosting

Email Hosting Server là 1 dịch vụ thư điện tử chạy trên máy chủ riêng biệt mà tính bảo mật cao. Email hosting cho phép bạn điều chỉnh số lượng tài khoản và cấu hình và có độ tin cậy

Email Hosting

Email Hosting là dịch vụ mà trong đó các nhà cung cấp sẽ thuê các máy chủ email (email server) cho người dùng của mình.