0966.867.186

Bảng Giá Tên Miền Quốc Tế MHS

Loại tên miền Phí cài đặt Phí đăng ký mới Phí duy trì hàng năm Transfer về BKNS
.com Miễn phí 299.000 299.000 299.000
.net Miễn phí 315.000 315.000 315.000
.org Miễn phí 349.000 349.000 349.000
.info Miễn phí 385.000 150.000 385.000 385.000
.biz Miễn phí 405.000 405.000 405.000
.cc Miễn phí 299.000 299.000 299.000
.asia Miễn phí 380.000 79.000 380.000 380.000
.us Miễn phí 295.000 295.000 295.000
.ws Miễn phí 720.000 720.000 720.000
.me Miễn phí 650.000 99.000 650.000 650.000
.tel Miễn phí 384.000 384.000 384.000
.name Miễn phí 280.000 280.000 280.000
.tv Miễn phí 890.000 890.000 890.000
.mobi Miễn phí 530.000 170.000 530.000 530.000
.pro Miễn phí 385.000 150.000 385.000 385.000
.xxx Miễn phí 265.000 265.000 265.000
.top Miễn phí 280.000 50.000 380.000 380.000
.XYZ Miễn phí 580.000 580.000 580.000
.HOST Miễn phí 1.950.000 190.000 1.950.000 1.950.000
.SITE Miễn phí 620.000 75.000 620.000 620.000
.TECH Miễn phí 1.040.000 125.000 1.040.000 1.040.000
.WEBSITE Miễn phí 450.000 125.000 450.000 450.000
.VIP Miễn phí 380.000 380.000 380.000
.MEN Miễn phí 630.000 630.000 630.000
.LIVE Miễn phí 580.000 580.000 580.000
.CLUB Miễn phí 330.000 330.000 330.000
.DE Miễn phí 250.000 250.000 250.000
.ONLINE Miễn phí 880.000 99.000 880.000 880.000
.SPACE Miễn phí 280.000 75.000 280.000 280.000
.fun Miễn phí 75.000 75.000 75.000
.bid Miễn phí 150.000 150.000 150.000
.design Miễn phí 220.000 220.000 220.000
.shop Miễn phí 299.000 299.000 299.000

Xem: Bảng giá tên miền trong nước MHS