0966.867.186

Bảng Giá Hosting WordPress

WPMHS-01

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

47.500₫/ tháng

Disk Space: 1 GB

Bandwidth: 30GB

Domains: 02

 05

 04

 03

 10

My SQL Accounts 04

Free SSL: Unlimited

 01 Core

RAM limit: 01 GB

WPMHS-02

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

74.100₫/ tháng

Disk Space1.5 GB

Bandwidth: Unlimited

Domains: 03

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

My SQL Accounts 05

Free SSL: Unlimited

 01 Core

RAM limit: 01 GB

WPMHS-03

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

104.500₫ /tháng

Disk Space2 GB

Bandwidth: Unlimited

Domains: 04

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

My SQL Accounts 07

Free SSL: Unlimited

 01 Core

RAM limit: 1.5 GB

WPMHS-04

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

137.750₫/ tháng

Disk Space: 3 GB

Bandwidth: Unlimited

Domains: 05

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

My SQL Accounts 12

Free SSL: Unlimited

 01 Core

RAM limit: 1.5 GB

WPMHS-05

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

190.000₫/ tháng

Disk Space5 GB

Bandwidth: Unlimited

Domains: 06

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

My SQL Accounts 15

Free SSL: Unlimited

 02 Core

RAM limit: 02 GB

WPMHS-06

Thanh toán tối thiểu 03 tháng

237.500₫ /tháng

Disk Space8 GB

Bandwidth: Unlimited

Domains: 08

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

My SQL Accounts

Free SSL: Unlimited

 02 Core

RAM limit: 2.5 GB

WPMHS-07

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

370.500₫/ tháng

Disk Space: 15 GB

Bandwidth: Unlimited

Domains: 10

 Unlimited

 Unlimited

Unlimited

 Unlimited

My SQL Accounts 16

Free SSL: Unlimited

 03 Core

RAM limit: 2.5 GB

WPMHS-08

Thanh toán tối thiểu 01 tháng

475.000₫/ tháng

Disk Space30 GB

Bandwidth: Unlimited

Domains: 15

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

 Unlimited

My SQL Accounts 20

Free SSL: Unlimited

 03 Core

RAM limit: 2.5 GB

Xem thêm: Bảng Giá Hosting SEO Mới Nhất

-----------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ :
SĐT : 0865.782.772( Ms.Ngọc)
Fanpage : ANDIN JSC
Hoặc gửi thông tin cho chúng tôi tại đây để đươc tư vấn rõ hơn.