0966.867.186

Bảng Giá Cloud Email Server

MHS NI EMAIL 01

3.900.000₫ /năm

 100 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn

Email Forwarder : Không giới Hạn 

MHS NI EMAIL 02

5.520.000₫ /năm

 150 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn

Email Forwarder : Không giới Hạn  

MHS NI EMAIL 03

6.972.000₫ /năm

 200 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn

Email Forwarder : Không giới Hạn  

MHS NI EMAIL 04

8.490.000₫ /năm

 250 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn

Email Forwarder : Không giới Hạn  

MHS ES 01

9.192.000₫ /năm

 300 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn

Email Forwarder : Không giới Hạn  

MHS es 02

15.732.000₫/năm

 500 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn

Email Forwarder : Không giới Hạn  

MHS es 03

33.102.000₫/năm

 1000 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn

Email Forwarder : Không giới Hạn  

MHS es 04

50.715.000₫/năm

 2000 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn

Email Forwarder : Không giới Hạn 

*Ghi chú: Chi phí trên chưa bao gồm 10% thuế VAT 

-----------------------------------
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ :
SĐT : 0966.867.186( Mr.Hùng)
Fanpage : ANDIN JSC
Hoặc gửi thông tin cho chúng tôi tại đây để đươc tư vấn rõ hơn.