0966.867.186

Bảng Giá Email Server MHS

MINI EMAIL 01

313.650₫ /tháng

 100 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn 

MINI EMAIL 02

449.650₫ /tháng

 150 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn 

MINI EMAIL 03

555.900₫ /tháng

 200 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn 

MINI EMAIL 04

670.650₫ /tháng

 250 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn 

es 01

739.500₫ /tháng

 300 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn 

es 02

2.125.000₫ /tháng

 500 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn 

es 03

2.720.000₫ /tháng

 1000 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn 

es 04

4.165.000₫ /tháng

 2000 GB

Tên miền email: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Danh sách Email: Không giới hạn

Thông số kỹ thuật
Địa chỉ Email: Unlimited Email forwarder: Unlimited
Mail list: Unlimited Dedicated IP: 01

Xem: Bảng giá Email Hosting