0966.867.186

Bảng Giá Email Hosting MHS

EMAIL 1

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

42.750₫ /tháng

 05

 05 

EMAIL 2

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

85.500₫ /tháng

 20

 10

EMAIL 3

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

166.250₫ /tháng

 50

 40

EMAIL 4

Thanh toán tối thiểu 06 tháng

285.000₫ /tháng

 100

 100

Thông số kỹ thuật
Dung lượng lưu trữ 01 Email 05 GB
Tên miền 01

Xem: Bảng giá Email Server