0966.867.186

Bảng Giá Dịch Vụ NVMe Hosting

MHS NVME 1

28.000₫ /tháng

Dung lượng: 01 GB

Băng thông: Không giới hạn

FTP/MySQL/Email: Không giới hạn

 0

 01 Core

 01 GB

 Miễn phí

Control Panel Cpanel /WHM

MHS NVME 2

56.000₫ /tháng

Dung lượng: 03 GB

Băng thông: Không giới hạn

FTP/MySQL/Email: Không giới hạn

 01

 01 Core

 02 GB

 Miễn phí

Control Panel Cpanel /WHM

MHS NVME 3

91.000₫ /tháng

Dung lượng: 06 GB

Băng thông: Không giới hạn

FTP/MySQL/Email: Không giới hạn

 02

 02 Core

 03 GB

 Miễn phí

Control Panel Cpanel /WHM

MHS NVME 4

142.000₫ /tháng

Dung lượng: 10 GB

Băng thông: Không giới hạn

FTP/MySQL/Email: Không giới hạn

 05

 02 Core

 04 GB

 Miễn phí

Control Panel Cpanel /WHM